Taxaties

Taxatie voor veiling

Er wordt gewaardeerd op basis van verwachte veilingopbrengst.

Taxatie voor onderlinge verdeling

Met een taxatierapport voor onderlinge verdeling kunnen erfgenamen uit de voeten. Op grond van een rapport kunnen ze verdelen of verrekenen. De omschrijvingen zijn kort en bondig maar zodanig dat het object in kwestie direct te plaatsen is.

Taxatie voor verzekering

Heeft u kostbaarheden die u wilt verzekeren, dan is een taxatierapport noodzakelijk. Bij een taxatie wordt er een rapport van uw kunst en antiek gemaakt op basis van vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat u betaalt bij aankoop van een soortgelijk object bij een antiquair of galerie.

Wordt er een taxatierapport gemaakt, dan worden alle voorwerpen uitvoerig omschreven. Bij het vaststellen van de vervangingswaarde wordt er gelet op de conditie en kwaliteit van een object. Voor taxaties geldt een uurtarief excl. BTW en reiskosten worden in rekening gebracht. U ontvangt een taxatierapport voor uzelf en voor uw verzekeringsmaatschappij.  Mocht extra onderzoek noodzakelijk zijn dan ontvangt u vooraf een offerte.

Taxatie voor successie

Bij het vaststellen van successie rechten wordt de economische waarde gehanteerd. De waarde van roerende goederen op de datum van overlijden van de erflater is daarbij bepalend. Een taxatie voor onderlinge verdeling en successierechten kan gelijkgeschakeld worden. In beide gevallen worden goederen ter verkoop aangeboden na gedegen voorbereiding en op de meest geschikte manier.

Contact

Cees Broekhof
Telefoon: 023-527 66 56
Mobiel: 06-27 04 02 05
Email: ceesbroekhof@live.nl

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV van toepassing.